Over Ketnet

Nee is altijd oké

Ketnet lanceert een nieuwe campagne om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven: nee zeggen is altijd oké. Dat gebeurt met een reeks video's met de Ketnet-wrappers die herkenbare situaties uit het leven van kinderen brengen. De campagne komt er in samenwerking met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.
Nee is altijd oké

Ketnet lanceert een nieuwe campagne om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven: nee zeggen is altijd oké. Dat gebeurt met een reeks video's met de Ketnet-wrappers die herkenbare situaties uit het leven van kinderen brengen. De campagne komt er in samenwerking met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle.  

Kinderen en integriteit

De campagne Nee is altijd oké wil kinderen aanleren om grenzen te stellen en nee te zeggen, omdat dit voor hen even moeilijk, zo niet moeilijker is dan voor volwassenen. Tijdens gesprekken met jeugdorganisaties en experts zoals De Ambrassade, Child Focus, de Kinderrechtencommissaris, en Pimento bleek dat kinderen onder de 12 jaar zelden worden bereikt in campagnes over integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Maar het is net in de lagere school dat kinderen zelfstandig hun eerste stappen in de wereld zetten.

Daarom heeft Ketnet zes herkenbare situaties in filmpjes verwerkt om de boodschap over te brengen. De Ketnet-wrappers maken die duidelijk: Nee is altijd oké, zowel offline als online.

  1. Grensoverschrijdend gedrag: Zeg zonder aarzeling ‘nee’ als iemand iets met je lichaam doet wat niet goed voelt.
  2. Groepsdruk: Het is oké om nee te zeggen als anderen je iets willen laten doen dat je niet wilt. Vrienden kunnen je hierbij helpen.
  3. Misbruik van vertrouwen: Dingen die je in vertrouwen deelt, mogen niet zomaar worden doorverteld. Zeg ‘nee’ als dit gebeurt.
  4. Online: Dezelfde regels gelden offline én online. Als iets niet oké is, meld het dan.
  5. Ongepast taalgebruik: Als je iets beledigends ziet of hoort, is het oké om ‘nee’ te zeggen en anderen erop te wijzen.
  6. Moeilijke thuissituatie: Luister naar je vrienden en creëer een veilige omgeving om samen grenzen te stellen.

Bekijk de filmpjes hier

Ketnet en integriteit

Binnen Ketnet vertrekt alles vanuit het kind, kinderen staan centraal. Door vanuit dit gezichtspunt te werken staat de integriteit van het kind steeds voorop. In de wijze waarop we werken met kinderen, in de wijze waarop we kinderen portretteren, in de wijze waarop we verhalen vertellen zijn authenticiteit en integriteit belangrijke leidende principes.

Om integriteit concreet te maken naar kinderen toe wordt het thema in nagenoeg elke fictiereeks geïntegreerd. Ketnet raakt in de verhaallijnen binnen fictieprojecten de hobbels van het leven aan en reikt hierbij mogelijke oplossingen en/of manieren van omgaan met de hobbels aan die als rolmodel kunnen dienen voor kinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn #LikeMeHoodie, 3Hz, 4eVeR, D5R, Meisjes

Naast de impliciete benadering maakt Ketnet eveneens content waarin de integriteit van kinderen centraal staan. Integriteit wordt als topic aan zich behandeld en is het voorwerp van een reportage zoals: Reportages in KarrewietDe dokter Bea Show, de kortfilm van Ket & Doc12 is veelTekens van leven, de actie STIP ITDown the Road KetnetSlim op het internet.

Wat zij zeggen

Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle: “Met Nee is altijd oké geven we kinderen aan hoe ze hun eigen grenzen kunnen bewaken, zowel offline als online. Dit is essentieel voor hun welzijn en veiligheid. Samen met Ketnet en onze jeugdpartners geven we hen de tools om hun stem sterker te laten horen en zich zo ook effectief begrepen en gerespecteerd te voelen.”
Annemie Gulickx, netmanager Ketnet: “Met Ketnet willen we een veilige omgeving creëren waar kinderen kunnen kijken, spelen, luisteren en in interactie gaan. Maar buiten onze veilige platformen ligt er nog een hele wereld waar we minder vat op hebben. Daarom reiken we kinderen de nodige tools aan om ook daar situaties op de juiste manier te leren inschatten en weerbaar te zijn. De videoreeks Nee is altijd oké kan daarin helpen.”

Een luisterend oor voor kinderen

Als kinderen niet weten waar ze terechtkunnen met vragen, kunnen ze altijd contact opnemen met Awel via telefoon (102), e-mail of chat. Awel biedt een anoniem en gratis luisterend oor voor kinderen en jongeren, en wordt daarvoor ondersteund door de Vlaamse overheid.

Daarnaast kan iedereen ook terecht bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat via het nummer 0800 20 808. De medewerkers luisteren, onderzoeken klachten over kinderrechten en bemiddelen.
 

Kadering binnen het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Via deze campagne zetten Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Ketnet zich samen in voor het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren is één van de vijf prioriteiten. Dit wordt ingevuld met een gericht integriteitsbeleid om geweld tegen kinderen en jongeren te vermijden en waar het voorvalt, aan te pakken. Vetrekken vanuit het verhaal en de vraag van het kind en de jongere zelf is cruciaal.

Binnen de jeugdsector moeten organisaties een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden en een integriteitsbeleid voeren. De Ambrassade zorgt er in samenwerking met Pimento en Tumult voor dat ze daarin ook daadwerkelijk ondersteund en versterkt worden. 

Alle info over integriteit in de jeugdsector vind je hier