Mediawijsheid

Tips rond gaming

Wat is een gezond evenwicht voor gamers? Hoe praat je met je kind over gaming? En wat doe je als je kind boos wordt als hij of zij moet stoppen met gamen? Enkele tips.

10 tips voor een gezond evenwicht voor gamers

1. Maak duidelijke afspraken

Maak afspraken met je kind over de duur, het tijdstip, de plaats, met wie en welke games er mogen gespeeld worden. Zorg dat iedereen in huis deze afspraken kent en houd je kind hieraan. Bijvoorbeeld: eerst het huiswerk, eten, huishoudelijke taken (first things first) en dan pas gamen; aan tafel geen electronica; de dag voor een toets wordt er niet gegamed; alleen in het weekend gamen …

2. Zorg voor pauze

Zorg ervoor dat je kind op tijd pauzes neemt. Bijvoorbeeld: max. 60 minuten aan één stuk gamen.

3. Hou de computer en spelconsole in de huiskamer

Zo kan je ongedwongen toezicht houden op het gamegedrag van je kind.

4. Zorg voor een goed verlichte en verluchte ruimte

Zorg dat je kind in een goed verlichte en verluchte ruimte speelt.

5. Zorg voor een goed evenwicht

Zorg ervoor dat je kind tijd maakt voor andere hobby’s of om af te spreken met vrienden of familie. Bijvoorbeeld: donderdagavond spelen we met het gezin een gezelschapspel of woensdagnamiddag gaat je kind sporten …

6. Waak erover dat je kind ook nog andere  interesses heeft

Het is belangrijk om ook andere interesses te hebben naast gamen.

7. Geen games voor het slapengaan

Laat je kind twee uur voor hij/zij gaat slapen geen games meer spelen.  Schermgebruik vermindert namelijk de aanmaak van het slaaphormoon, waardoor je kind anders minder snel slaap zal vatten.

8. Kondig het stopmoment op tijd aan

Spreek met je kind af wanneer je best verwittigt om aan tafel te komen of te gaan slapen. Een battle in League of Legends duurt bijvoorbeeld ongeveer 40 minuten. Als je dat weet, kan je daar rekening mee houden. Zo kan je je kind bijvoorbeeld 40 minuten voor jullie aan tafel gaan verwittigen.

9. Denk na over wanneer je een nieuw spel aanschaft

Als het spel nog nieuw is, zijn jongeren er langer en meer mee bezig. Je geeft een nieuw spel dan ook best niet net voor de examens.

10. Praat met je kind en toon interesse

Praat met je kind over gamen, toon interesse en speel eens samen een game. Zo maak je ruimte voor interactie en kan de link gelegd worden met het echte leven.

4 Tips om te praten met je kinderen over gamen

Het is belangrijk om met je kind te praten over games en over de tijd die je kind spendeert aan games. Als ouder kan je mee een goed evenwicht bewaken tussen games en andere activiteiten.

1. Focus niet altijd op de speelduur

2. Probeer te achterhalen wat voor speler je kind is

• Hoe speelt mijn kind?

• Is mijn kind een faire speler?

• Herken ik mijn kind tijdens het spel?

• Hoe gaat mijn kind om met de spelinhoud?

• Maakt het spel mijn kind angstig of begrijpt het sommige dingen nog niet?

• Kan mijn kind de agressieve inhoud begrijpen als iets wat niet echt is?

• Past het spel wel bij de leeftijd of belevingswereld?

3. Denk op voorhand na waarover je wil praten

Bespreek niet alles in één gesprek.  Als je vindt dat je kind teveel speelt, spreek dan over wat je vindt dat hij aan het missen is of welke gevolgen van het overmatig gamen je storen.

Kies een rustig moment uit

Praat daarom:

• Niet tijdens of vlak na het spelen.

• Niet vlak na een ruzie of onenigheid.

• Op een rustige plaats waar je niet gestoord kan worden. Bijvoorbeeld in de auto, in de tuin of tijdens een wandeling. Zet je telefoon even op stil.

4. Blijf rustig

Soms raken de gemoederen verhit. Het is dan belangrijk om rustig te blijven. Toon interesse. Blijf luisteren naar je kind

Algemeen

Ja, het is heel belangrijk om met je kind te praten over games. Hoe pak je dat best aan?

  1. Je kan al met heel jonge kinderen over games praten. Hoe vroeger je ermee begint, hoe beter.
  2. Praat met je kind over wat het leuk vindt. Tracht oprecht nieuwsgierig te zijn. Zo lok je ook luisterbereidheid uit bij je kind.
  3. Zorg dat je geïnformeerd bent over de games die je kind speelt. Op deze site vind je heel wat informatie.
  4. Speel het spel eens mee. Dat is leuk voor allebei!
  5. Kijk mee als je kind aan het spelen is. Laat je kind uitleggen wat het doet.
  6. Bekijk samen eens een filmpje op YouTube of Twitch over het spel en bespreek dit.

Mijn kind wordt boos als het moet stoppen met gamen. Hoe voorkom ik dat?

Kinderen kunnen helemaal opgaan in hun spel. Vaak spelen ze ook samen met andere mensen. Daarom is het voor hen soms lastig om onmiddellijk te stoppen. Maak gebruik van de volgende tips en voorkom dat je kind boos wordt.

Speelt je kind een game online met anderen? Spreek af wanneer het laatste spel begint. Als je kind online met andere games speelt, spreek je best af om hoe laat je kind een laatste spel mag beginnen in plaats van om hoe laat het moet stoppen. Dit hangt immers af van hoe lang een bepaalde missie of toernooi duurt in het spel.

Verwittig op voorhand

Zeg 5 of 10 minuten op voorhand dat de tijd bijna om is. Je kind kan zijn spel afronden. Dat is moeilijker als je kind samen speelt met online vrienden. Die kan hij niet zomaar in de steek laten. Hou daarom in de gaten welk spel je kind speelt.

Leg grenzen op bij jongere kinderen

Jongere kinderen leg je best van kleins af aan grenzen op. Als je als ouder hierin consequent bent, zullen kinderen accepteren dat er elke dag maar een bepaalde tijd ‘schermtijd’ is.

Maak samen afspraken met oudere kinderen

Met oudere kinderen kan je samen de afspraken over gamen opstellen. Zo leer je hen zelf nadenken over hoeveel uur ontspanning er maximaal kan zijn op een schooldag, in het weekend of tijdens een vakantie.

Blijf rustig

Roep of verwijt niet: dat is verbale agressie, en dit lokt agressie uit.